Güzel Sanatlara Hazırlık

Bugün Türkiye’de, Üniversiteler bünyesinde yaklaşık 50 Güzel Sanatlar Fakültesi vardır.

Bu Fakültelerin kurumsal olarak dağılımları şöyledir: 

 • Devlet Üniversiteleri: 30
 • Vakıf Üniversiteleri : 20

Şehirlere göre dağılımlarına baktığımızda İstanbul’da 11 adettir. (En fazla)

Bunların dışında genel olarak öğretmen yetiştirmeye yönelik eğitim veren 29 Eğitim Fakültesinin var olduğunu görüyoruz.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerine bağlı yetenek sınavları ile öğrenci alınan bölümler ise şöyledir: 

Bölümler: Türkiye Genelinde Birim Sayısı:

 • Resim 25
 • İçmimarlık ve Çevre Tasarımı 17
 • Grafik Tasarımı 23
 • Seramik 17
 • Moda ve Tekstil Tasarımı 12
 • Heykel 11
 • Geleneksel Türk el Sanatları 7
 • Resim-İş Öğretmenliği 25
 • Çizgi Film – Animasyon 5
 • Sahne Sanatları, Plastik Sanatlar, Tekstil, Çini, Görsel İletişim Tasarım …

Sanat Eğitimi veren yaklaşık toplam birim sayısı : 160

Her Birim için ortalama 30 öğrenci alındığı düşünülürse her yıl yaklaşık 4800 Öğrencinin Yetenek sınavı ile bu kurumlara yerleştirilmeleri gerekiyor demektir.

O halde Güzel Sanatlar Fakülteleri yetenek sınavı ile öğrenci alırken aradıkları kriterler ya da ölçüler nelerdir ?

Bu kriterleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

 • YKS sınavından; sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarının her hangi birinden belirli bir sayısal düzeyi tutturmalıdırlar.
 • Bu puan şimdiye kadar genellikle en düşük taban puan olmuştur. Yıllara göre sıralandığında 105 puandan 160 puana kadar gelinmiştir.
 • Gördüğü nesneyi doğru algılamalı ve gördüğü gibi çizebilmelidir. Bunun dışındaki faktörler, yan unsurlar (Tek çizgi-çoklu çizgi-taramalar-gölgelemeler) gibi etkiler kıyaslama için temel baz değillerdir. Çünkü bu olgular görecelidirler.
 • Hayal edebilen, her hangi bir olayı, olguyu yada nesneyi belleğinde tutabilen ve somut olarak her hangi bir malzeme ile resmedebilen adaylar olmalıdırlar.
 • Çevresi ile ilişki kurabilen, sosyal, duyarlı, yorumlama yeteneği yüksek ve sanatın her türü ile ilgili olmalıdırlar.