Bugün Türkiye’de, Üniversiteler bünyesinde yaklaşık 50 Güzel Sanatlar Fakültesi vardır.  Bu Fakültelerin kurumsal olarak dağılımları şöyledir:  Devlet Üniversiteleri: 30 Vakıf Üniversiteleri : 20 Şehirlere göre dağılımlarına baktığımızda İstanbul’da 11 adettir. (En fazla)  Bunların dışında genel olarak öğretmen yetiştirmeye yönelik eğitim veren 29 Eğitim Fakültesinin var olduğunu görüyoruz.  Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerine bağlı yetenek

Sanat eğitimi, sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama boyutları ile bir bütündür. Sanat eğitimi sürecinde öğrenciler teorik olarak da doyurulmalı, düşündürülmeli, konuşturulmalıdır. Uygulama boyutunda bile, önce yaptırılacak konu ve teknik ile ilgili görsel materyallerle teorik bilgilendirmeler yapılmalı, öğrenciler soru ve cevaplarla çalışma öncesi aktif kılınarak (beyin fırtınası) düşündürülmeli ve uygulamaya sonra geçilmelidir. Çocuğun/gencin çizgisel gelişimini